Legal na Pahayag

Kapag ginamit mo ang aming site

Mapapailalim ka sa mga panuntunan, alituntunin, patakaran, tuntunin, at kundisyon na naaangkop sa naturang serbisyo.
 
COPYRIGHT

Ang lahat ng nilalamang kasama sa site na ito, tulad ng teksto, graphics, logo, icon ng button, larawan, audio clip, at software, ay pag-aari ng San Diego County Centralized Eligibility List (San Diego County CEL) system o mga supplier ng nilalaman nito at pinoprotektahan ng Mga batas sa copyright sa US at internasyonal. Ang compilation (ibig sabihin ang koleksyon, pagsasaayos, at pagpupulong) ng lahat ng nilalaman sa site na ito ay ang eksklusibong pag-aari ng San Diego County Centralized Eligibility List at pinoprotektahan ng US at internasyonal na mga batas sa copyright. Anumang iba pang paggamit, kabilang ang pagpaparami, pagbabago, pamamahagi, paghahatid, muling paglalathala, pagpapakita, o pagganap ng nilalaman sa site na ito ay mahigpit na ipinagbabawal.
 
Tatak-pangkalakal

Ang mga trademark ng Centralized Eligibility List ng San Diego County ay hindi maaaring gamitin kaugnay ng anumang produkto o serbisyo na hindi namin organisasyon sa anumang paraan na malamang na magdulot ng kalituhan sa mga customer, o sa anumang paraan na humahamak o sumisira sa aming organisasyon.
 
PAGGAMIT NG SITE

Ang site na ito o anumang bahagi ng site na ito ay hindi maaaring kopyahin, kopyahin, kopyahin, ibenta, muling ibenta, o kung hindi man ay pinagsamantalahan para sa anumang komersyal na layunin na hindi hayagang pinahihintulutan ng aming organisasyon at ang mga kaakibat nito ay may karapatang tumanggi sa serbisyo, at/o wakasan mga account, sa pagpapasya nito, kasama, nang walang limitasyon, kung naniniwala ang San Diego County Centralized Eligibility List na ang pag-uugali ng customer ay lumalabag sa naaangkop na batas o nakakapinsala sa mga interes ng San Diego County Centralized Eligibility List at mga kaakibat nito.
 
DISCLAIMER

ANG SITE NA ITO AY IBINIBIGAY NG San Diego County Centralized Eligibility List SA “AS IS” BASIS. Ang Centralized Eligibility List ng San Diego County ay WALANG GUMAWA NG MGA REPRESENTASYON O WARRANTY NG ANUMANG URI, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, TUNGKOL SA OPERASYON NG SITE O ANG IMPORMASYON, NILALAMAN, MGA MATERYAL, O MGA PRODUKTO NA KASAMA SA SITE NA ITO. HANGGANG SA BUONG SAKLAT NA PINAHIHINTULUTAN NG NAAANGKOP NA BATAS. TINATANGGI NG SAN DIEGO COUNTY CEL ANG LAHAT NG WARRANTY, HAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY NG KAKAYAHAN AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. Ang Centralized Eligibility List ng San Diego County AY HINDI MANANAGOT PARA SA ANUMANG MGA PINSALA NG ANUMANG URI NA MAGMULA SA PAGGAMIT NG SITE NA ITO, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASAMA, PUNITIVE, AT KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA.

APPLICABLE LAW

Ang site na ito ay nilikha at kinokontrol ng San Diego County Centralized Eligibility List sa Estado ng California, USA. Dahil dito, pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng California ang mga disclaimer, tuntunin, at kundisyon na ito, nang hindi nagbibigay ng bisa sa anumang mga prinsipyo ng mga salungatan ng mga batas. Inilalaan namin ang karapatang gumawa ng mga pagbabago sa aming site at sa mga disclaimer, tuntunin, at kundisyon na ito anumang oras.

Kumuha ng suporta sa pagbabayad para sa pangangalaga ng bata.

patakaran_1

Isumite ang application

edit_1

I-update ang iyong aplikasyon

pamamahala_1

Tingnan ang mga libreng mapagkukunan para sa mga magulang